Terms of Service

Положення та умови веб-сайту

Будь ласка, уважно прочитайте ці Положення та умови веб-сайту громадської організації «Релігійна громада свідомості Крішни» (далі – Релігійна Організація). Ознайомлення з інформацією на цьому веб-сайті передбачає Вашу згоду з нижченаведеними Положеннями та умовами. Якщо Ви з цим не згідні, утримайтесь від користування цим веб-сайтом.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ.

Інформаційні матеріали з сайту https://vaishnavaseva.net/ та будь-якого іншого веб-сайту, який належить, керується та надається з дозволу сайту громадської організації «Релігійна громада свідомості Крішни», не можуть бути скопійовані, роздані, перевидані, завантажені, оприлюднені чи передані в будь-якому іншому вигляді без попереднього письмового дозволу Релігійної Організації.

За винятком такого: дозволено завантаження одного примірника інформаційних матеріалів виключно для особистого домашнього користування з некомерційною метою за умови, що Ви не будете видаляти або змінювати застереження про авторські права, що охороняються, торгові знаки та інші права Релігійної Організації. Зміна чи використання інформації з будь-якою іншою метою порушує права Релігійної Організації на інтелектуальну власність. Інформацію, яку розміщено на даному веб-сайті, надано виключно для законного користування. Якщо Ви законно завантажуєте програмне забезпечення з нашого веб-сайту, включаючи всі файли, зображення, що містяться в ньому чи створені за допомого даного програмного забезпечення, та супровідні дані (що узагальнено іменуються «програмне забезпечення»), то це програмне забезпечення вважається таким, що видане вам з дозволу Релігійної Організації. Проте Вам не передаються ані авторські права, ані права на інтелектуальну власність, що належать Релігійній Організації. Ви не можете перепродавати, декомпілювати, реверсувати, конструювати, розбивати чи іншим чином конвертувати програмне забезпечення в іншу форму.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Релігійна Організація не несе відповідальності за збитки через будь-яке невиконання, помилку, недогляд, переривання, дефект, затримку в передачі, комп’ютерний вірус чи неполадки на лінії. Релігійна Організація не несе відповідальності за будь-які збитки, в тому числі побічні чи опосередковані, яких завдано в результаті використання чи неможливості використання інформації з даного веб-сайту; дане положення розповсюджується на недбалість, а також на ті випадки, коли Релігійну Організацію чи її уповноваженого представника (або того й іншого) попереджено про можливі збитки. Вищезазначене обмеження чи відмова від відповідальності може Вас не стосуватися в тому випадку, коли чинне законодавство не припускає обмеження чи відмову від відповідальності за побічну чи опосередковану шкоду. Релігійна Організація не несе відповідальність за будь-який несанкціонований доступ або зміну наданої вами інформації чи даних або за будь-які матеріали або дані, надіслані або отримані вами або не відправлені чи не отримані вами. Релігійна Організація не несе відповідальності за будьяку загрозливу, наклепницьку, непристойну, образливу поведінку або незапитуваний контент будь-якої іншої сторони, або за будь-які порушення третіми сторонами прав стосовно об’єктів інтелектуальної власності, конфіденційності або інших прав.

ДАНІ, НАДАНІ КОРИСТУВАЧАМИ.

Усі примітки, пропозиції, ідеї, графіки та інша інформація, яку Ви надали Релігійній Організації за допомогою даного веб-сайту чи розміщення на ньому (що узагальнено іменуються “дані, надані користувачами”), стають власністю Релігійної Організації. Релігійна Організація не вважає дані, надані користувачами, такими, що підпадають під будь-які положення про дотримання конфіденційності, та не несе відповідальності за використання будь-яких ідей в своїй діяльності (включаючи також ідеї щодо продукції та реклами), а також не несе жодної відповідальності за можливі збіги, які можуть виникнути в діяльності Релігійної Організації у майбутньому. Релігійна Організація без будь-яких обмежень набуває виняткових прав у теперішньому і майбутньому по всій території на дані, надані користувачами, будь якого вигляду та характеру. За винятком нижчезазначеного, Релігійна Організація має право використовувати дані, надані користувачами, з будь-якою метою без компенсації Вам чи іншій особі, що надсилає такі дані. Персональну інформацію, яку можна знайти на цьому веб-сайті, користувачі надають добровільно. Ця інформація призначена тільки для внутрішнього використання, її не можна продати чи передати третім особам, що не беруть участі в роботі даного сайту. Звертаючись до даного сайту, Ви підтверджуєте свою відповідальність за будь-які надані Вами матеріали, і Ви, а не Релігійна Організація, несете повну відповідальність за такі матеріали, включаючи їх законність, достовірність, правомірність, правдивість, а також дотримання авторських та суміжних прав.

ЮРИСДИКЦІЯ.

Якщо не встановлено інше, всі матеріали на веб-сайті Релігійної Організації представлено тільки для надання інформації про Релігійну Організацію. Релігійна Організація контролює та підтримує даний вебсайт, та не надає жодних гарантій щодо того, що розміщені на веб-сайті матеріали можуть бути доступні в інших точках земної кулі. Якщо Ви ознайомлюєтесь з цим веб-сайтом з іншої країни, Ви несете відповідальність за дотримання місцевого чинного законодавства.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Інформаційні матеріали на цьому веб-сайті можуть містити технічні неточності та друкарські помилки. Релігійна Організація має право в будь-який час вносити зміни та удосконалення. Матеріали на цьому сайті надаються за принципом «як є» без будь–яких гарантій, включаючи гарантії щодо їхніх ринкових якостей чи придатності до використання з тією чи іншою метою. Релігійна Організація не гарантує, що функції в даному матеріалі будуть безперервними чи не будуть мати помилок, а також що дефекти буде усунено або що даний сайт чи сервер, який забезпечує його роботу, не буде містити віруси та інші шкідливі включення. Релігійна Організація не гарантує та не робить ніяких заяв щодо використання чи результату використання матеріалів його веб-сайту з точки зору їхньої правильності, точності, достовірності тощо. Ви (а не Релігійна Організація) берете на себе всі витрати, що пов’язані з усім необхідним обслуговуванням та ремонтом. Вищезазначена відмова від відповідальності Релігійної Організації може не стосуватися вас у тому випадку, коли чинне законодавство не припускає відмови від відповідальності.

РОЗІРВАННЯ УГОДИ.

Релігійна Організація чи Ви самі можете розірвати дану угоду будь-коли, якщо знищите:

— усі матеріали, що були завантажені з веб-сайтів Релігійної Організації;

— усі документи, що стосуються веб-сайту, а також усі копії та інсталяції (що узагальнено іменуються “матеріали”).

Релігійна Організація може розірвати угоду негайно без повідомлення, якщо, на думку Релігійної Організації, Ви порушуєте будь-які Положення та умови даної угоди. У разі розірвання угоди Ви повинні знищити всі матеріали, які були отримані під час користування веб-сайтом Релігійної Організації.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

Дане положення та умови регулюються законодавством України, незалежно від принципів колізії законів. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-який спір або вимога, що виникає або пов’язана з цим Положенням та умовами, доступом або використанням Сайту https://vaishnavaseva.net/, має бути дозволеною в судах України, та цим ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції таких судів для цілей вирішення таких спорів або претензій.

ІНШІ УМОВИ.

Якщо якусь частину даних Положень та умов буде визнано незаконною або такою, що не має юридичної сили, чи неможливою для використання, то це не буде впливати на юридичну силу решти Положень та умов. Можливе свідчення використання даного вебсайту з незаконною метою буде представлене правозахисним органам. Дане Положення та умова відображає повну домовленість між сторонами щодо користування цим веб-сайтом та не повинна тлумачитися як така, що створює якесь партнерство, спільне підприємство, відносини роботодавця і працівника, агентські відносини або відносини на підставі договору комерційної концесії між Вами та Релігійною Організацією. Релігійна Організація може переглянути дані Положення і умови та змінити цю редакцію. Релігійна Організація здійснює діяльність у багатьох регіонах світу. Проте на веб-сайті Релігійної Організації може бути наведена інформація про наявність програм та сервісів, які доступні не всюди. Даний веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти, які Релігійна Організація не підтримує. Релігійна Організація не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів. Зазначення будь-якого посилання на подібний веб-сайт не означає рекомендації його з боку Релігійної Організації